Reference

Concrete Color

Naše reference

  • Mala Ulcinjska plaža, Ulcinj
  • Šetaliste u Herceg Novom, Herceg Novi
  • Sportski tereni sa garažama, Herceg Novi
  • Park preko puta Ekomomskog fakulteta, Beograd
  • Dom starih "Grabovac" u Risnju, Risanj
  • Stambeno-poslovna zgrada u Dimitrija Tucovića 77, Beogar-radovi u toku
  • Hotel kod Doma penzionera na Bežaniskoj Kosi, Novi Beograd-radovi u toku
  • IT Park Indjija, Indjija-radovi u toku
  • I mnoga druga privatna dvorista

Kompletno rešenje  Conrete Color   Štampani beton

Naši radovi